سلامت

سلامت

سلامت

انواع گردنبند طبی

گردن بندها، بریس ها و آتل های طبی گردن باعث می شوند که گردن در حین بهبودی ناشی از آسیب دیدگی ها نسبتا ثابت باقی بماند. انواع مختلفی از گردنبندها، بریس ها و آتل های طبی از انواع ساده تا نسبتا سخت وجود دارد، که نوع آن با توجه به علت آسیب دیدگی گردن مشخص می شود...
نمایش: 225 ادامه مطلب⟶
نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)